Afrika en die wêreld word deur skelms oorheers en ons aanbid hulle en hul skeppings

Politiek trek mense wat die kortpad na rykheid soek sonder om daarvoor te werk. Dit is beslis waar in Afrika, maar ook deesdae in die res van die wêreld.

Meeste van die Europese Unie se politici word betaal vir hul verraaierskap van hul Nasie State…

Hillary Clinton en haar voorlopers soos Obama, Bush ens.,  word geborg deur al die groot banke, multinasionale maatskappye wat Nasie State wil verwyder om ‘n groot een wêreld mark te skep, en ja, selfs die VSA is nou in die visier, omdat hulle, soos die VK, hul deel in die doel vir wêreldheerskappy al grotendeels voltooi het. VSA is nou net die NWO spierkrag met hul militêre mag om oorheersing af te dwing soos in Syria.

Dit is juis al die banke en multinasionale maatskappye wat in die vorige eeu al hierdie Afrika “politici” omgekoop het om hul eie lande te vernietig.
Mandela was ook so omgekoop in 1989.

Onder die wêreld geldmag het dit bekend gestaan as “One Man, One Vote, ONE TIME” – die laaste gedeelte was natuurlik nooit met die publiek gedeel nie. Hulle het net een verkiesing benodig om hul man in te kry en van dan af beheer hulle die land en nou uiteindelik die hele vasteland.

Rasse geweld word gebruik om die Nasies te vernietig deur die verwydering van grense.
Die proteste en geweld by Universiteite is deel van hierdie beheer…

Die kiesers ook, is geleer om geld of ‘n “goeie ekonomie” te verwag in ruil vir hul stem, maar die waarheid is dat die ekonomiese syfers wat elke dag in ons keel afgedruk word baat slegs vir die banke, groot multinasionale maatskappye en hierdie politieke “Elites”.

Blankes in SA het sowaar hulself verraai deur DA te stem omdat dit glo die ekonomie sou red, al word hul werke van hulle weggeneem met BEE.
So word hul eie volk deur hulle verraai deur die Merk van die Ondier Wet te steun. (En dit het niks met Godsdiens te doen nie).
Kan ‘n mens meer bewyse vra dat julle gekul word???

Suid Afrika self is ‘n politieke konstruk…

Die duiwel kom beklee as alles wat jy begeer…
(Dit ook het niks met Godsdiens te doen nie). Godsdiens is ‘n persoonlike ding tussen ‘n persoon en hy of haar skepper, maar kerke druk hulself tussen die Skepper en die mens en hulle (die kerke) ook is gekul om die wêreld geldmag te dien en die mense te verlei en geld te aanbid…

Don Deon