Neo-rassistiese beursskema aangekondig

Panyaza LesufiPanyaza Lesufi, die berugte anti-Afrikaner Onderwys-LUR van Sentraal Transvaal, het aangekondig dat die provinsiale regering beurse aan die drie toppresteerders uit elke skool in swart woonbuurte gaan betaal.

Na berig word, sal drie jaar se studiegeld aan die student se universiteit van keuse betaal word.

Ontnugterde ouers wat deur Die Vryburger genader is, meen hierdie bring opnuut tuis dat die ANC daarop uit is om die blanke, meer spesifiek die Afrikaner, met alle mag te onderdruk.

“Die ANC verwoes die ekonomie, verlaag standaarde en stel oral kwota’s in.  Nou word belastinggeld boonop misbruik om beurse op diskriminerende wyse toe te ken aan slegs sekere groepe.”

Kenners is dit eens dat enige studiehulp verwelkom moet word, maar dan moet die owerhede hulle uitsprake gestand doen en gelyke geleentheid aan alle toppresteerders gee om vir die beurse mee te ding. – Vryburger