Petisie om Die Kaap 'n Federale Tuisland vir Afrikaans Khoi-San, Bruin en Europese mense te maak

Teken en deel asseblief hierdie petisie om Die Kaap ‘n Federale tuisland vir Afrikaans Khoi-San, Bruin en Europese mense in Suider-Afrika te maak om hulle en hul unieke erfenis te beskerm.

Die Kaap het ‘n lang geskiedenis wat dit uitsonder van die res van Suider-Afrika. Dit is die tradisionele tuisland vir Khoi-San Boesman mense, die Kaapse Kleurlinge en Maleiers, die Afrikaner Nederlandse en Duitsers, asook Hugenote uit Frankryk en Setlaars uit Brittanje, ens, ens.

Sedert die aankoms van die Europeërs in 1652 het dit gegroei en ontwikkel tot ‘n unieke nasie met sy eie taal (Afrikaans), lewendige kulture en tradisies en selfs geboorte gegee het aan ‘n nuwe etniese identiteit, die “kleurling of bruin mense”. Dit het ook ‘n sterk ekonomie, die opbrengs van wat alles na die sentrale ANC regime in Johannesburg gaan, met baie min wat terug kom, omdat die Kaap nie onder die krag van die kommunistiese ANC is nie. (Die opposisie DA party is aan bewind in Die Kaap – ongelukkig het die DA ook nasionale ambisies, so hul lojaliteit is nie met die Kaap nie.)

Ongelukkig doen hierdie swart heerssugtige African National Congress, en sy stille passasier, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, alles in hul vermoë om die unieke erfenis, identiteit, bevolkings, kulture en selfs tale van die streek te vernietig, om hulle in te dwing in die sentralistiese kommunistiese staat wat Suid-Afrika geword het.

Bantoe (swartes), wat geen historiese eis of besetting van die Kaap het, kom in, en word doelbewus ingebring, by die miljoene om te koloniseer en die Suidwestelike punt van Afrika te oorvloed. In die afgelope 3 dekades alleen het hierdie “immigrante” gegaan van ‘n baie klein minderheid, na ‘n meerderheid en verander heeltemal die aard en karakter van die Kaap, met voorbeelde van die vernietiging van die plaaslike taal, tradisies en kulture wat gesien word elke dag. (Europese setlaars het eers swart stamme teëgekom 140 jaar nadat hulle in die Kaap aangekom het, dit by die Visrivier en Kei, waar die grasveld vir die swart herders geëindig het.)

TEKEN asseblief hier!

Suid-Afrika het 12 tale en nasies wat saam gedwing word in ‘n wisselvallige mengsel wat uitmekaar val elke dag. Dit is die moord en verkragting hoofstad van die wêreld! (45 moorde per dag! Verkragting elke ses sekondes!)

Iets moet gedoen moet word! JY moet iets doen om hierdie waansin en grootskaalse slagting te stop!

Verder het die Marxistiese ANC regime geweier om die Khoi-San Boesman as die Eerste Nasie te erken, om te voldoen aan die vereiste van die Verenigde Nasies om hul te verklaar as ‘n inheemse volk. Hulle het dit nou vir meer as ‘n dekade geweier.

Deur die ondertekening van hierdie petisie help jy om daardie weiering uit die hande van die korrupte, magshonger, diktatoriale ANC te neem. Die Suid-Afrikaanse grondwet het reeds ‘n klousule 235 wat ruimte vir selfbeskikking of afwenteling van mag, waar die meerderheid van die bevolking dit wil dit hë.

Ons stel voor dat die Wes-Kaap en Noord-Kaap gevorm word in ‘n Federale Afrikaner Staat vir Kleurlinge, Khoi-San en Europese bevolkings binne die Suid-Afrikaanse Republiek (enige ander voorstel is onwettig geag en ons sal in die tronk vir sedisie gegooi word!).

Ons wil graag die Oos-Kaap insluit, maar dit is reeds binnegeval, verower en gekoloniseer tot die mate dat dit die res van die Kaap sou in gevaar stel. (“Demokrasie” het geen beskerming teen instroming van “immigrant” bevolkings nie).

Kom ons wys die ANC / SAKP en die wêreld, dat die wil van die mense van die Kaap, is vir ‘n beskaafde, vrye, regverdigde en veilige samelewing met Westerse standaarde en die oppergesag van die reg met wedersydse respek, buite hul gulsige, korrupte, vernietigende en despotiese bereik …

Teken asseblief en deel, die mense van Suid-Afrika het jou hulp weer nodig!

https://www.change.org/p/un-south-african-republic-south-africans-make-the-cape-a-federal-homeland-state-for-afrikaner-khoi-san-coloured-and-european-people-in-southern-africa-to-protect-them-and-their-unique-heritage

Map_of_diekaap