"So seker as die son skyn, so seker sal Afrika vry wees" – PRESIDENT PAUL KRUGER


Ons bring Hulde aan ‘n wyse Opregte leier Paul Kruger.

“So seker as die son skyn, so seker sal Afrika vry wees.”

– PRESIDENT PAUL KRUGER

Krugerdag 10 Oktober 2015 Paul Kruger se verjaardag

Op Heldedag 10 Oktober gedenk ons ook die 23 Jarige Grensoorlog waartydens Tweeduisend vyfhonderd manne die hoogste prys betaal het – Ons mag hulle nooit vergeet nie!

 

Oom Paul se wysheid: 

Man kom te sterwe sonder ‘n testament en laat sy aardse besitting na aan sy twee seuns. Dié raak toe aan die stry oor wie wat moet kry en na ‘n hewige bakleiery en baie ongelukkigheid stel die een se vrou voor dat hulle na Pretoria gaan en die ou president se raad vra.

Oom Paul het hulle aangehoor, ‘n hele ruk lank aan sy pyp gesuig en roerloos met ‘n wolk rook om sy kop gesit en nadink. Toe sê hy vir die oudste seun: “Nou luister mooi: Julle gaan nou terug en dan gaan jy en verdeel alles so regverdig en gelykop as moontlik in twee. Neem jou tyd, dink mooi na en wees so regverdig as wat jy kan. En as jy klaar is, dan staan jy opsy en jy gee jou jonger broer eerste kans om te kies watter deel van die verdeling hy wil vat.”

 

Die  stryd wat ons vaders begin het sal woed tot ons sterf of oorwin!!!

Paul Kruger